Mediálne výstupy

Stanovisko Penty k transakciám uvedeným v spise Gorila

24. 1. 2012

Kauza Gorila obsahuje zmienku o 12 transakciách – finančných záujmoch investičnej skupiny Penta, ktoré mala presadzovať korupčnými metódami. Verejne vyhlasujeme, že v uvedených transakciách nebola Slovenská republika pripravená ani o 1 euro a ani o 1 Sk. Z týchto 12 transakcií mala Penta investičný záujem len v 6. Vo všetkých úspešných privatizačných tendroch, ktorých sme sa v našej histórii zúčastnili, sme uspeli predložením najlepšej ceny, resp. najvýhodnejších podmienok.

Mediálne výstupy