Spis

Nezákonnosť spisu

Bez ohľadu na skutočnosť, či je "spis Gorila" výmyslom, spravodajskou hrou, alebo má úplne či čiastočne základ v spravodajskej činnosti (napr. Slovenskej informačnej služby), "spis Gorila" je nezákonným a neprípustným dôkazom a všetky dôkazy získané priamo alebo nepriamo na základe "spisu Gorila" sú rovnako nezákonné a nepoužiteľné v trestnom konaní – tzv. teória plodov z otráveného stromu (nezákonný dôkaz plodí nezákonný dôkaz). Rovnako sú nezákonné aj samotné trestné konania začaté a/alebo postavené na "spise Gorila".

Viac