Mýty a fakty

1. Mýtus: Akcia Gorila bola legitímna a legálna.

Fakty: Ak sa vôbec akcia pod takýmto menom uskutočnila, určite nebola ani legitímna a ani legálna. Ústavný súd zrušil rozhodnutia krajského súdu, na základe ktorých malo dôjsť k odpočúvaniu bytu v tzv. kauze Gorila.

Slovenský trestný poriadok stanovuje podmienky za akých je možné použiť dôkazné materiály v trestnoprávnom konaní. Tzv. spisy Gorila sú v hrubom rozpore s týmito predpokladmi (viď článok). Autenticita "spisu Gorila" nebola dodnes potvrdená a dokonca aj údajný "pôvodca spisu" (Slovenská informačná služba) nikdy nepotvrdil jeho pôvod. Podľa verejne dostupných zdrojov mala Slovenská informačná služba uviesť, že "spis" len pripomína akési opisné vyhodnotenie záznamov z odpočúvania.

Z toho vyplýva, že "spis Gorila" je buď výmyslom, spravodajskou hrou zasadenou do dobových súvislostí s čiastočným využitím rôznych odpočúvaní, a teda nemôže slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, alebo môže mať úplne či čiastočne základ v spravodajskej činnosti, napr. Slovenskej informačnej služby. Ani jedno a ani druhé samozrejme nepreukazuje pravdivosť obsahu "spisu".

2. Mýtus: Gorila je dôkazom, že daňoví poplatníci boli korupčnými praktikami okradnutí o stovky miliónov.

Fakty: Spisy Gorila žiadny takýto dôkaz neprinášajú. Naopak, v rozpore s realitou veľmi nepresným a zavádzajúcim spôsobom popisujú záujmy investičnej skupiny Penta v tzv. transakciách.

Penta na tieto tvrdenia zareagovala zverejnením podrobného a faktografického stanoviska ku všetkým transakciám v spise Gorila.

Penta verejne vyhlásila, že v uvedených transakciách nebola Slovenská republika pripravená ani o 1 euro a ani o 1 Sk. Vo všetkých úspešných privatizačných tendroch, ktorých sme sa v našej histórii zúčastnili, sme preukázateľne uspeli predložením najlepšej ceny, resp. najvýhodnejších podmienok.

3. Mýtus: Snaha zamedziť vydaniu knihy Toma Nicholsona bola pokusom o cenzúru.

Fakty: Právo na ochranu osobnosti aj právo na slobodu slova sú absolútne práva a žiadne z nich nemá prednosť. Sudca musí posúdiť v konkrétnom prípade, ktorému z týchto práv prizná ochranu, a to podľa povahy danej veci. Spisy Gorila, ktoré boli podkladom pre knihu T. Nicholsona neboli legálne získané a nebola preukázaná pravdivosť tvrdení, ktoré sa v týchto spisoch nachádzajú. Aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v určitých prípadoch slobodu slovu nemožno priznať tam, kde má prednosť ochrana osobných práv. Tom Nicholson svoju knihu nakoniec vydal, a to aj napriek tomu, že dodnes nepreukázal ani on a ani prebiehajúce vyšetrovanie, že skutky, ktoré sa nachádzajú v spisoch Gorila, skutočne nastali.

4. Mýtus: Penta a jej právnici bránia vyšetrovaniu kauzy.

Fakty: Nebránime vyšetreniu kauzy, naopak, je aj v našom záujme, aby bolo vyšetrovanie ukončené s jasnými závermi. Nepovažujeme však za správne mlčať vtedy, ak dochádza k zjavnému porušovaniu zákona a nezávislosti priebehu vyšetrovania.