Transakcie v spise

Analýza finančných transakcií

Vo všetkých úspešných transakciách, na ktorých sa skupina Penta zúčastnila a ktoré boli spomenuté v "spise Gorila", bola skupina Penta úspešná výlučne na základe predloženia najlepších ponúk, vrátane ponúk cenových. Zo žiadnej z transakcií investičnej skupiny Penta, ktoré sú uvedené v "spise" nevznikla štátu škoda a uskutočnili sa v súlade s platnými právnymi predpismi.

Viac

Kauza PPC

Asi najviac medializovanou kauzou súvisiacou so "spisom Gorila" bol predaj spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava (PPC), v prípade ktorej mal byť štát údajne "okradnutý" o 15 miliárd Sk. V súvislosti s kauzou PPC exminister vnútra Daniel Lipšic dňa 5.3.2012 podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na podanie návrhu na začatie konania o určenie neplatnosti prevodu majetku pri predaji majetkovej účasti Fondu národného majetku v PPC. Tento podnet Generálna prokuratúra odložila s tým, že nie je dôvod na prijatie žiadneho prokurátorskeho opatrenia, vrátane žaloby na určenie neplatnosti predaja.Priložené analýzy preukazujú, že obvinenia vyslovené ministrom Lipšicom sú nezmyselné a odporujú skutočnosti.

Viac

Kauza Letisko

„Spis Gorila“ obsahuje celý rad informácií, ktoré naznačujú vážne korupčné jednanie pri privatizácii bratislavského a košického letiska, ktorá prebiehala v rokoch 2005 - 2006. Fakty, ktoré dokumentujú túto privatizáciu však takéto obvinenia výrazne spochybňujú. Zásadnou skutočnosťou je, že víťazné konzorcium TwoOne, ktorého minoritným partnerom bola aj investičná skupina Penta, predložilo vo finále o 1,2 mld. Sk vyššiu ponuku ako druhý uchádzač v tendri.

Viac