Mediálne výstupy

Doterajšie vyšetrovanie kauzy Gorila skôr vyvracia informácie z internetového spisu

30. 1. 2015

Ako právni zástupcovia spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka sme presvedčení o tom, že doterajšie vyšetrovanie kauzy Gorila nepotvrdzuje, ale skôr vyvracia informácie z tzv. spisu Gorila. Tento názor opierame o fakt, že ani po 3 rokoch vyšetrovania sa zjavne neobjavili žiadne skutočnosti, ktoré by jeho pravdivosť potvrdzovali. V opačnom prípade by už muselo dôjsť k vzneseniu obvinení konkrétnym osobám.

 

Tie však vznesené neboli. Naopak, vyšetrovací tím „Gorila“ otvoril viac ako 10 samostatných trestných konaní, ktoré sú postupne zastavované z dôvodu, že sa skutok nestal. Jaroslav Haščák aj my pritom s vyšetrovacím tímom spolupracujeme a poskytujeme mu plnú súčinnosť.

Napriek tomu sa v médiách objavili vyjadrenia šéfa špecializovaného tímu Gorila M. Gajdoša, že informácie z tzv. spisu Gorila sa vo veľkej miere potvrdzujú poznatkami z vyšetrovania. A podľa formulácie otázky SME z 29.1.2015 adresovanej klientovi polícia dokonca tvrdí, že „autenticita spisu sa do značnej miery potvrdzuje".

 

Ide o veľmi zarážajúce vyjadrenia, nehodné vyšetrovateľa, ktorý si ctí zákon.

 Ak totiž výsledky vyšetrovania obsahujú relevantné informácie, potvrdzujúce podozrenia polície, tím Gorila by sa mal postarať o to, aby sa premietli do príslušného procesného postupu, vrátane vznesenia obvinení. O takomto procesnom postupe môže byť následne v súlade s Trestným poriadkom (TP) informovaná aj verejnosť.

V opačnom prípade by sa šéf špecializovaného tímu mal neurčitých vyhlásení o „potvrdzovaní sa podozrení z Gorily“ zdržať.

Takýmito vyjadreniami totiž dochádza k hrubému porušovaniu TP, keďže:

 

  •  vyšetrovateľ je v medziach § 6 TP oprávnený informovať len o priebehu a skutočných výsledkoch vyšetrovania, nie o svojich pocitoch a domnienkach na spôsob „podozrenia sa vo veľkej miere potvrdzujú“ a „autenticita spisu sa potvrdzuje“;
  •  tvrdenie, že sa vyšetrované podozrenia potvrdzujú, je spôsobilé vyvolať mylný dojem, že sa vyšetrovanie chýli k úspešnému koncu. Čomu odporuje stav, keď nie je nikto obvinený;
  •  ak vyšetrovateľ vyhlasuje, že vzneseniu obvinení bráni premlčanie, potom treba pripomenúť, že podľa verejne dostupných informácií žiadne z trestných konaní týkajúcich sa tzv. kauzy Gorila nebolo doteraz z dôvodu premlčania trestného stíhania zastavené.

 

Pochybný je aj zámer „hlavného vyšetrovateľa prípadu“ predložiť „podrobnú“ informáciu o výsledku vyšetrovania inak ako sprístupnením rozhodnutia o jeho skončení. Ktorá má dať podľa ministra vnútra (Denník N) „obraz o tom, ako to približne prebehlo, ktorí ľudia sú podozriví z akých konaní .... Nemalo by zmysel to nezverejňovať. Preto sa to robí.”. Takže vyšetrovanie sa robí nie preto, „aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní“ (§ 1 TP), ale aby sa po skončení vyšetrovania o nepreukázaných podozreniach prezentovala približná „pravda“ a neúplné informácie!

 

Istým spôsobom však tomu môžeme byť len radi, lebo ak sa vo veci nášho klienta deklaruje ako účel trestného stíhania („preto sa to robí“) snaha predstaviť „približný obrázok Gorily“, hoci nebude nikto obžalovaný a odsúdený, je zrejmé, že toto konanie sa už teraz míňa so svojím základným účelom a teda neprebieha zákonným spôsobom. Čo uľahčuje akúkoľvek budúcu obhajobu, ak by vôbec prichádzala do úvahy.

 

Záver:

Vyšetrovanie tzv. kauzy Gorila ani po 3 rokoch neviedlo k  vzneseniu obvinenia nášmu klientovi J. Haščákovi, hoci je v tzv. kauze Gorila považovaný za „podozrivého“. J. Haščák aj preto dodnes nemá v tejto veci žiadne procesné práva podľa TP. A to napriek tomu, že materiálne dochádza k zásahu do jeho práv a právom chránených záujmov, ako keby bol obvinený. Vyšetrovateľ tak svojimi nekonkrétnymi a nekorektnými vyjadreniami prispieva k manipulácii verejnej mienky v neprospech tzv. podozrivých osôb za situácie, keď sa tieto osoby proti tomu procesne (podľa TP) nemôžu nijako brániť. Vyjadrujeme nad takýmito metódami „vyšetrovania“ pohoršenie. Zároveň - pri absencii procesných možností podľa TP - pripravujeme proti takémuto postupu vyšetrovateľa podnet podľa zákona o prokuratúre.

 

 

Mediálne výstupy